Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-105
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
SALMONELLA PARATYPHİ B'YE BAĞLI PROSTETİK MİTRAL KAPAK ENDOKARDİTİ
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Tuğba SARI, Günay TUNCER ERTEM, Behiç ORAL
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Anahtar Kelimeler: Salmonella, endokardit, ekokardiyografi
Özet
Endokardit, salmonellozun nadir görülen bir komplikasyonudur ve genellikle kardiyak anormallik veya kardiyak hastalıkları olan kişilerde ortaya çıkar. Bu yazıda, 37 yaşındaki erkek hastada Salmonella paratyphi B'nin neden olduğu prostetik mitral kapak endokarditi olgusu sunuldu. Tekrarlanan transtorasik ekokardiyografilerde vejetasyon saptanmadı ve tanı ancak transözefageal ekokardiyografi ile konulabildi. Erken dönemde uygun tedavi başlanmasına rağmen komplikasyon gelişti.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim