Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-129
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HBeAg NEGATİF, ANTİ-HBe POZİTİF KRONİK HEPATİT B OLGULARINDA PREKOR/KOR BÖLGE MUTASYONLARININ VE GENOTİP DAĞILIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Uğur ARSLAN1, İnci TUNCER1, Duygu FINDIK1, Onur URAL2
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, DNA, prekor/kor, mutasyon
Özet
Son yıllarda viral replikasyon kaybı olmaksızın anti-HBe serokonversiyonu gösteren bazı hastalardan izole edilen Hepatit B Virus (HBV) DNA'ların incelenmesi ile prekor/kor geni üzerindeki mutasyonların varlığı ortaya konmuştur. Bu çalışmada anti-HBe ve HBV DNA pozitifliği saptanan hastalarda prekor ve kor bölgesindeki mutasyonlar ile HBV genotip profili arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastaların serum örneklerinde HBV DNA düzeyleri gerçek zamanlı PCR yöntemi araştırıldı. Hepatit B virus DNA pozitifliği saptanan örneklerdeki prekor/kor mutasyonları genomun prekor/kor bölgesinin sekans analizleri yapılarak incelendi. Yüz hastaya ait anti-HBe pozitif kronik B hepatitli hastalara ait serum örneğinin 51'inde HBV DNA pozitif bulundu. Hepatit B virus DNA pozitif örneklerde HBV DNA miktarı ise ortalama 4.5x107 kopye/mL idi. Olguların tamamında HBV genotipi (%100 ) genotip D olarak tanımlandı. DNA Sequencing Analysis Software ile yapılan analizde HBV DNA dizilerinin hiçbirinde prekor/kor mutasyonu saptanmadı. Bu sonuçlar, olgularımızın hepsinin D genotipine ait HBV wild (sokak) tip ile infekte olduğunu ve elde edilen HBV DNA viral yük miktarının da bu tipe ait olduğunu göstermektedir. Hepatit B virusunun replikasyon hızı ve kronik HBV infeksiyonunda HBe oluşumunun kontrolünde önemli rol oynayan prekor ve kor bölgesindeki mutasyonların daha geniş kapsamlı (çok merkezli) ve daha fazla olgu ile araştırılması gerektiği düşünülmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim