Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 227-240
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KLİNİKTE BİYOFİLMLERİN ÖNLENMESİ İÇİN ANTİBİYOFİLM STRATEJİLERİ
Nur CEYHAN
Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla
Anahtar Kelimeler: Biyofilm, biyofilm önlenmesi, antibiyofilm stratejileri
Özet
Biyofilm olarak bilinen tutunmuş çok-hücreli topluluklar tarafından birçok klinik alet ve ekipmanda sıklıkla kolonizasyon gerçekleşmektedir. Hatta, biyofilmlerin bugün için antibiyotik tedavisine direnç gösteren inatçı infeksiyonların kaynağı olabildiği ortaya konulmuştur. Bu inatçılığın bir sonucu olarak, klinik-ilişkili biyofilm oluşumunu önlemek amacıyla klasik antimikrobiyal ajan tedavi yaklaşımları dışında daha etkili ve komplike teknolojilere gereksinim vardır. Çalışmada, zararlı biyofilmlerin engellenmesi ve giderilmesi üzerinde geliştirilen yeni antibiyofilm yaklaşımlar sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim