Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-028
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
GEZGİN MİKOZU ETKENLERİ VE OLGU ÖRNEKLERİ
Burçe YALÇIN ve Semra KUŞTİMUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Gezgin mikozu, etkenler, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis, Penicillium marneffei, Lacazia loboi, Cryptococcus neoformans var. gatti
Özet
Seyahat ile ilişkili fungal infeksiyon etkenleri endemik mantarlardır. Bunların çoğu doğada, toprakta küf halinde bulunup vücut ısısında (37° C) ise maya olarak bulunan dimorfik mantarlardır. Bu mantarların başlıcaları; Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis, Penicillium marneffei, Lacazia loboi, Cryptococcus neoformans var. gatti'dir. Hastalık endemik bölgelere yapılan seyahat sırasında o yöredeki etkene maruz kalınması sonucu gelişmektedir. Seyahat ile ilişkili mikoz etkenleri dünyanın hemen her yerinde görülmekle beraber en sık olarak kuzey ve orta Amerika'da saptanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mississippi ve Ohio Nehir vadileri özellikle önemli bölgelerdir. Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika'da da endemik alanlar bulunmaktadır. Bu endemik bölgeleri ziyaret edenlerde etkenlere maruz kalınması ve konidyumların inhalasyonu sonucu sıklıkla akciğer infeksiyonu gelişmektedir. En sık histoplazmoz ve bunu takiben de koksidiyoidomikoz olguları bildirilmiştir.

Bu derlemede; seyahat ile ilişkili fungal infeksiyon etkenleri, özellikleri ve bildirilen olgular ele alınmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim