Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-072
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ERZURUM YÖRESİNDE LYME SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Hamidullah UYANIK, Halil YAZGI, Ahmet AYYILDIZ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Kelimeler: Lyme borreliosis, Borrelia burgdorferi, seroprevalans
Özet
Lyme borreliyoz (LB), Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vektör orijinli infeksiyonların en yaygın olanıdır. Hastalık Ixodes cinsi kenelerin Borrelia burgdorferi türü spiroketleri konağa bulaştırmasıyla oluşur. Çalışmada Erzurum'da yaşayan risk gruplarında LB seroprevalansının saptanması amaçlanmıştır. B. burgdorferi antikorlarının varlığını saptamak için risk grubu kapsamında değerlendirilen 101 gönüllü ile LB yönünden risk grubunda olmayan kan verici toplam 79 kişiden kan örnekleri alındı. Serum örneklerinden ELISA (Anti Borrelia IgG ve IgM Generic Assay, Almanya) ve pozitif bulunan örneklerden Vidas ELISA (Lyme IgG/IgM, bioMérieux, Fransa) yöntemiyle B. burgdorferi IgG ve IgM antikorları araştırıldı. Riskli olarak tanımlanan grupta B. burgdorferi seroprevalansı %2.0 (n=2) olarak saptanmışken, bu oran LB bakımından risk taşımayan kan vericilerinde %2.5 (n=2) bulunmuştur (p>0.05). Toplam 180 gönüllünün hiçbirinde anti-Borrelia IgM pozitifliği saptanmamıştır. Sonuç olarak, Erzurum ve çevresinin LB yönünden risk içermediğini, ancak bu bölgenin hem LB seroprevalansı hem de kene faunası yönünden daha geniş kapsamlı çalışmalarla taranması gerektiğini düşünmekteyiz.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim