Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-087
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
AMELİYATHANELERDE KULLANILAN MALZEMELERİN STERİLİZASYONLARI YAPILDIKTAN SONRAKİ RAF ÖMÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sevim AKÇAĞLAR1, Sadık KILIÇTURGAY2, Beyza ENER1, Kamile ERCAN3, Okan TÖRE1
1Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Bursa
Anahtar Kelimeler: Sterilizasyon, etilen oksit, otoklav, raf ömrü
Özet
Sterilizasyon, bakteri ve mantar sporları dahil olmak üzere her türlü canlı mikro-organizmayı tahrip, virüsleri inaktive eden fiziksel ve kimyasal işlemler olarak tanımlanmaktadır. Sterilizasyonun etkinliği, tamamen saklanma ortamının koşullarına ve oluşturulan paketin niteliklerine göre merkezden merkeze değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmada; Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ameliyathanelerinde kullanılan, kumaş, metal ve kağıt malzemelerle paketlenmiş olan tekstil ürünleri, plastik ve metal aletler, etilen oksit (EO) ve ön vakumlu-basınçlı buharla (ÖVBB) sterilize edildikten sonra haftalık ve aylık takiplerle güvenilir raf ömürlerinin mikrobiyolojik yöntemlerle araştırılması amaçlandı. Etilen oksit ile sterilize edilen kağıtla paketlenmiş malzemelerin haftalık ve aylık kontrolleri sırasında herhangi bir üreme saptanmadı. Ön vakumlu-basınçlı buharla yapılan sterilizasyonda ise, sekizinci haftadan itibaren üremeler saptanmaya başlandı. Üremeler kumaş ve kağıt sarılı paketlerde gözlendi. Kağıtla paketlenmiş metal aletlerde Stenotrophomonas malthophilia, yine kağıtla paketlenmiş plastik aletlerde Staphylococcus warnei, kumaş ile paketlenmiş tekstil ürünlerinde de Staphylococcus hominis üremeleri saptandı. Ön vakumlu-basınçlı buharla sterilize edilen kapaklı metal kutu ile yapılan tüm paketlerde üreme gözlenmedi. Etilen oksit ile yapılan sterilizasyonda kağıt paketlerin güvenli ve uzun ömürlü olduğu, sterilizasyonda raf ömrünü etkileyen faktörler olarak paketleme malzemesinin türü ve sterilizasyon yönteminin önemli olduğu kanısına varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim