Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-095
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
MICROSPORIDIA: GENEL ÖZELLİKLERİ VE GÜNCEL LABORATUVAR TANISI
Songül TÜRK ve Funda DOĞRUMAN-AL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Microsporidia, genel özellikler, tanı yöntemleri
Özet
Microsporidia, microspora filumu altında toplanmış ve 100'den fazla cinsi 1200'ün üzerinde türü tanımlanan zorunlu hücre içi parazitidir. Hem omurgalı hem omurgasız konakları infekte eden Microsporidia'lar konak hücre dışında sporlarıyla infeksiyon oluşturmaktadır. Boyutları türlere göre farklılık göstermekle birlikte genellikle 1-10 μm arasında değişmektedir. Ancak memelileri infekte eden Microsporidia'ların boyutları 1.5-3 μm arasında değişmektedir. Microsporidia infeksiyonuyla ilgili ilk insan olgusu 1959'da bildirilmiş ve son yıllarda gerek immün yetmezlikli gerekse immün yeterli olgularda neden olduğu hastalık tablolarının anlaşılması üzerine bu parazite ilgi artmıştır. Günümüzde insanlarda infeksiyon yapan Enterocytozoon, Encephalitozoon, Nosema, Pleistophora, Trachipleistophora, Vittaforma ve Brachiola olmak üzere yedi tür tanımlanmıştır. İshal, keratit, myozit, bronşit, bronşiyolit gibi infeksiyonlardan etken olarak izole edilmiştir. Tanınması için özel boyama yöntemlerine ihtiyaç duyulması, bakteri boyutlarında olması nedeniyle gözden kaçabilmesi, tanı amacıyla geliştirilmiş serolojik yöntemlerin olmaması, tanısında yaşanan zorlukların yanısıra, gerçek epidemiyolojisinin tam olarak bilinmemesine de neden olmaktadır. Bu derlemede Microsporidia'ların genel özellikleri, tanı yöntemleri ve tanı zorlukları literatürlerle birlikte tartışılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim