Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-108
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ: SEKİZ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Derya ÖZTÜRK ENGİN1, Asuman ŞENGÖZ İNAN1, İlknur ERDEM2, Nurgül CERAN1, Jale ALTINAŞ1, Seyfi ÖZYÜREK1, Emin KARAGÜL1, Paşa GÖKTAŞ1
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo kanamalı ateş, klinik tablo
Özet
Kırım-Kongo Kanmalı Ateş (KKKA), çok sayıda organı etkileyen, genellikle şiddetli seyir gösteren viral bir hastalıktır. Bu çalışmada, Türkiye'nin orta ve kuzey illerinden kliniğimize başvuran ve KKKA tanısı alan sekiz olgu bildirildi. Üç hasta Giresun, iki hasta Ordu, bir hasta Gümüşhane, bir hasta Kastamonu, bir hasta da Sivas ilinden kliniğimize başvurmuştu. Altı hastada kene ısırığı veya kene ile temas öyküsü saptandı. Hastaların tümünde ateş yüksekliği vardı. Diğer klinik özellikler; kas ağrısı altı, halsizlik altı, baş ağrısı üç, peteşi üç, bulantı iki, iştahsızlık iki hastada belirlendi. Bir hastada kusma, birinde diş eti, birinde de burun kanaması vardı. Laboratuvar incelemesinde; hastaların tümünde lökopeni, yedisinde trombositopeni saptandı. Aspartat amino-transferaz (AST) (ortalama 107 U/L) ve alanin amino-transferaz (ALT) (ortalama 117 U/L) hastaların tümünde yükselmişti. Laktat dehidrogenaz (LDH) (ortalama 636 U/L) altısında, kreatin fosfokinaz (CK) (ortalama 266 U/L) ise dördünde yükselmişti. Dört hastada ELISA ile tanı konuldu. Üç hastanın serum örneği hem ELISA hem de PCR, bir hastanın ise yalnızca PCR testi pozitifti. Hastaların tümüne destek tedavisi ve oral ribavirin uygulandı. Hastalar şifa ile taburcu edildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim