Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 113-116
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DOĞURGANLIK YAŞ GRUBUNDAKİ KADINLARDA RUBELLA IgM VE IgG SEROPREVALANSI
Neriman AYDIN, Mete EYİGÖR, Sevin KIRDAR, Berna GÜLTEKİN, Gonca EVCİL
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
Anahtar Kelimeler: Rubella, doğurganlık çağı, seroprevalans, rubella IgM, rubella IgG
Özet
Rubella infeksiyonunun gebelik sırasında geçirilmesi fetus ölümüne veya ciddi anomalilere neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, doğurganlık yaş grubundaki (15-49 yaş arası) kadınlarda rubella seroprevalansını belirlemektir. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'nda, Kasım 2005-Kasım 2007 tarihleri arasında, toplam 830 olguda (yaş ortalaması 29.69±6.08) ELISA ile rubella virüsüne karşı IgM ve IgG antikorları araştırıldı. Olguların %0.97'sinde rubella IgM antikorları, %92.99'unda rubella IgG antikorları pozitif bulundu. Olguların %7'sinin rubella yönünden duyarlı ve dolayısıyla konjenital rubella sendromu için risk altında olduğu belirlendi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim