Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 133-133
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
DÜZELTME
Giriş
İnfeksiyon Dergisi 2002; 16 (3): 325-327'de yayımlanan "Dört farklı merkezin cerrahi yoğun bakım ünitesi hastalarından elde edilen stafilokok kökenlerinin vankomisin ve teikoplanine in-vitro etkinliğinin mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılması" başlıklı makalenin Türkçe başlığı yanlış olarak yazılmıştır. Doğrusu "Dört farklı merkezin cerrahi yoğun bakım ünitesi hastalarından elde edilen stafilokok kökenlerinin vankomisin ve teikoplanine in-vitro duyarlılıklarının mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılması" olacaktır. Özür dileriz!
  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim