Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 265-268
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIM ATAKLARINDA CHLAMYDIA PNEUMONIAE' NİN ARAŞTIRILMASI
Ayşegül UYAR1, Mustafa UYAR2, Aynur KARADENİZLİ1, Recep BİNGÖL1, Figen PEKÜN2, Haydar ÖZTÜRK2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Chlamydia pneumoniae, astım, çocukluk çağı, antikor, IgM, IgG, enzim immuno-assay (EIA), mikroimmun floresans test (MIF)
Özet
Astım atakları; allerjen, irritan madde, infeksiyon ve duygusal faktörler ile ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada, Chlamydia pneumoniae infeksiyonlarının bronşiyal astım ataklarında rolünün saptanması amaçlandı. Bu amaçla, en sık görüldüğü 5 15 yaşlar arasındaki 50'si astımlı ve 30'u sağlıklı kontrol grubu olmak üzere toplam 80 çocuk bu çalışmaya alındı. Serumlarda enzim-immuno-assay (ELISA) ve mikroimmun floresans test (MIF) yöntemleri ile C. pneumoniae IgM ve IgG antikorları araştırıldı. Olguların dokuzunda ELISA ile IgM, altısında IgG pozitifliği saptandı. MIF yöntemi ile yedi olguda IgM, iki olguda IgG pozitif olarak bulundu. Kontrol grubunda ise ELISA ile IgM pozitifliği üç olguda, IgG pozitifliği ise iki olguda saptanıp bu olgular MIF yöntemi ile de pozitif olarak bulundu. Bu çalışmada, C pneumoniae infeksiyonlarının bronşiyal astım ataklarına neden olduğuna dair anlamlı bir ilişki bulunmadı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim