Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 317-320
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
MİKOBAKTERİYOLOJİK ÖRNEKLERİN DİREKT PREPARAT VE KÜLTÜR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nuran DELİALİOĞLU, Gönül ASLAN, Candan ÖZTÜRK, Feza OTAĞ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Kelimeler: Aside-dirençli basil, direkt mikroskobik inceleme, kültür, tanı
Özet
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na 24.4.1999 ile 15.4.2002 tarihleri arası üç yıllık sürede gönderilen çeşitli klinik örneğin direkt preparat ve kültür sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu örneklerin 969 (%71.7)'u solunum yollarına aitti. Bu sürede değerlendirilen 1351 örneğin 99 (%7.3)'unda asido-rezistan basil üremiş ve 61 (%4.51) örneğin direkt preparat sonucu pozitif bulunmuştur. Direkt preparat sonucu pozitif olan sekiz örnekte kültürde üreme saptanmamıştır. Direkt preparat; duyarlılığı %53 ve özgüllüğü %99, pozitif prediktif değeri %86 ve negatif prediktif değeri %96 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, direkt mikroskobik incelemenin duyarlılığı düşük olmasına karşın tüberkülozun erken tanısında ucuz, hızlı ve kolay uygulanabilmesi önemli rol oynamaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim