Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-085
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
YİRMİ-İKİ SITMA OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oktay ALVER, Yasemin HEPER, Mine KABAŞ, Safiye HELVACI, Okan TÖRE
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Kelimeler: Sıtma, epidemiyoloji, klinik, tedavi, prognoz, Bursa
Özet
Sıtma dünyada en önemli parazit infeksiyonudur. Sıtmanın tanısı konulup uygun şekilde tedavi edilmediğinde hızla ilerleyip komplikasyonlara ve ölüme neden olabilmektedir. Bu çalışmada, Ocak 1987- Mayıs 2005 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde izlenen 22 olguya ait (dört kadın, 18 erkek, ortalama±standart hata: 36.7±3.59, aralık: 18-75) epidemiyolojik, klinik, tedavi ve prognoz özellikleri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm olgularda tanı Giemsa boyalı ince yayma incelemelerinin mikroskobik değerlendirmesiyle konuldu (1000x). Plasmodium vivax en sık saptanan tür olup (18 yerli, bir yabancı) bunu P. falciparum izlemekteydi (üç yabancı). Olguların çoğunluğu (%50) 40 yaş üzerinde idi. Olguların %27.2'si sıtmanın endemik olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde infeksiyona yakalanmışlardı. Olgularda belirlenen semptomlar ateş (%100), titreme (%63.6), yorgunluk (%34.8) ve terleme (%31.8) idi. Olguların fizik muayenesinde; hepatomegali (%45.4), splenomegali (%31.8) ve hepatosplenomegali (%34.3) saptandı. Eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliği en sık saptanan laboratuvar bulgusu (%86.3) olup bunu trombositopeni (%55) izledi. Plasmodium vivax olgularının tümüne ve bir P. falciparum olgusuna klorokin+primakin verildi. Bir P. falciparum olgusuna ise klorokin, primakin, kinin, doksisiklin ve fansidar verildi. Plasmodium falciparum sıtmalı bir olgu klorokin, doksisiklin, meflokin aldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim