Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-064
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DİYABETİK BİR HASTADA BRUCELLA SEPTİK ARTRİTİ
Ahmet KALKAN1, Mehmet ÖZDEN1, Affan DENK1, Selami SERHATLIOĞLU2, Kutbettin DEMİRDAĞ1, S. Sırrı KILIÇ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Septik artrit, Brucella melitensis, mono-artrit, Diabetes mellitus, sağaltım

Bu çalışmada, Brucella septik mono-artriti olan diyabetik bir kadın hasta, radyolojik bulgular ve tedavi yönü ile sunuldu. Yetmiş iki yaşında diyabetik kadın hastaya Brucella artriti tanısıyla streptomisin 1g/gün, doksisiklin 200 mg/gün ve siprofloksasin 1g/gün başlandı. Streptomisin tedavisi 21. günde, diğer antibiyotikler 45. günde sonlandırıldı. Tedavi sonunda semptom ve bulguları ile birlikte 45. günde yapılan kontrol magnetik rezonans görüntüleme bulgularının tamamen kaybolduğu gözlendi. Eldeki bilgilere göre bu olgu, diyabetik hastada Brucella melitensis'in neden olduğu ilk septik artrit olgusudur. Bu olguda, 45 gün süreli, üçlü antibiyotik tedavisinin klinik ve radyolojik iyileşme yönünden yeterli olabileceği görülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim