Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 341-343
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
LISTERIA MONOCYTOGENES MENİNJİTİ: AMPİSİLİN VE RİFAMPİN KOMBİNASYONUYLA TEDAVİ EDİLEN ERİŞKİN BİR OLGU
S. Sırrı KILIÇ1, İlhami ÇELIK1, Ahmet KALKAN1, Ali Osman KILIÇ2
1Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Fırat University, Elazığ
2Department of Oral Biology, College of Dentistry, University of Illinois, Chicago, USA
Anahtar Sözcükler: Listeria monocytogenes, meninjit, rifampin, ampisillin, sağaltım

Listeria monocytogenes meninjitli bir olgu sunulmuştur. Akut bakteri meninjiti öntanısıyla seftriakson tedavisi başlanan 60 yaşındaki erkek hastaya, klinik bulgularının tedaviye karşın gittikçe kötüleşmesi, soy geçmişinde tüberküloz öyküsü olması ve beyin-omurilik sıvısı (BOS) bulgularının tüberküloz meninjitle uyumlu olması üzerine dörtlü anti-tüberkülo başlandı. Anti-tüberkülo tedaviye başlandıktan 24 saat sonra BOS kültüründe L. monocytogenes üredi. Rifampin dışındaki diğer antitüberkülo ilaçlar kesildi ve tedaviye ampisilin eklendi. Olgu rifampin-ampisilin kombinasyonu ile iyileşti.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim