Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-151
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İKİ YENİ PROTEİN SENTEZ İNHİBİTÖRÜ: LİNEZOLİT VE STREPTOGRAMİNLER (KİNOPRİSTİN/DALFOPRUSTİN)
Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK, Davut ÖZDEMİR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
Anahtar Sözcükler: Gram-pozitif infeksiyonlar, sağaltım, linezolit, kinopristin/dalfoprustin

Streptogramin grubundan olan kinopristin/dalfoprustin kombinasyonu ve oksazolidinon grubundan olan linezolit Gram-pozitif infeksiyonlara neden olan patojenlere karşı etki gösteren ve 1999'dan beri kullanımda olan iki yeni kuşak antibiyotiktir. Her ikisi de protein sentezi inhibisyonu yaparak etki gösterirler. Oksazolidinonlar farklı etki mekanizmaları nedeniyle diğer antibiyotikler ile çapraz direnç göstermezler.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim