Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-013
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMALARI NEDENİYLE KAN VERİCİLİĞİNDEN ELENEN KİŞİLERİN HBsAg VE ANTİ-HIV1/2 PREVALANSI AÇISINDAN NORMAL KAN POPÜLASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Çiğdem CURA2, İmre ALTUĞLU1, Yeşim AYDINOK3, Altınay BİLGİÇ1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kan Merkezi, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: HBsAg, anti-HIV1/2, kan vericileri, elenen kan vericileri, prevalans

Çalışmada, sorgulamanın etkinliğini değerlendirebilmek için para karşılığı seks yapmaları nedeniyle kan verici olmaktan elenen kişilerde HBsAg ve HIV görülme sıklıklarının, normal kan verici popülasyonunda HBsAg ve HIV görülme sıklıkları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi'ne Eylül 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında başvuran ve kan verici sorgulaması sırasında para karşılığı cinsel ilişkide bulunduğunu bildiren 97 kişi alınmıştır. Doksanyedi serum örneğinin dördünde (%4.1) HBsAg olumlu bulunmuş, anti-HIV1/2 olumluluğu saptanmamıştır. Aynı dönemde çalışılan 5594 kan vericisinin kan örneklerinde anti-HIV 1/2 olumluluğuna rastlanmamış, ancak 147 (%2.6) verici HBsAg olumlu bulunmuştur . İki grup arasında HBsAg olumluluğu açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Bu çalışmanın daha geniş kan verici grubunda ve prospektif izlemle yapılması, pencere dönemindeki infeksiyonların değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Böylece kan verici sorgulamasının etkinliği ve kişilerin reddedilme geçerliliği ortaya konulabilecektir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim