Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN KÜLTÜR İLE SAPTANAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN OTOMATİZE PCR YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
Ayşen BAYRAM, Canan ÇELİKSÖZ, Tekin KARSLIGİL, İclal BALCI
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, kültür, Cobas Amplicor MTB, PCR

Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerinden kültür yöntemleri ile tanınan Mycobacterium tuberculosis kompleks kökenlerinin, otomatize bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle araştırılması amaçlanmıştır. Laboratuvara tüberküloz öntanısı ile gönderilen örneklerinin standart NaOH-NALC yöntemiyle dekontaminasyon ve homojenizasyonları yapıldıktan sonra, gliserinli Löwenstein-Jensen besiyerine ve Middlebrook 7H12 sıvı besiyeri içeren BACTEC B12 şişelerine ekimleri yapılmıştır. Löwenstein-Jensen besiyerinde tipik kolonilerin ürediği gözlenen 41 örnek ile radyometrik BACTEC sisteminde (Becton Dickinson Diagnostic Instruments Systems, Cockeysville, MD, ABD) M. tuberculosis kompleks olarak tanımlanan 127 örnek çalışma grubunu oluşturmuştur. Aynı süreçte gelen ve kültürde üreme saptanmayan 46 örnek ise kontrol grubu olarak çalışmaya alınmıştır. COBAS AMPLICOR MTB PCR (Roche Diagnostic Systems, Inc., Branchburg, NJ, ABD) yöntemiyle, Löwenstein-Jensen besiyerinde üreme saptanan örneklerin 32'sinde (%78.1), BACTEC sisteminde üreme sergileyen örneklerin ise 86'sında (%67.8) pozitiflik saptanmıştır. Kültürde üreme saptanmayan 46 örneğin tümünde (%100) moleküler yöntemle sonuçlar negatif olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, klinik örneklerden M. tuberculosis kompleks kökenlerinin saptanmasında kısa sürede tanıya gidilebilmesine rağmen, COBAS AMPLICOR MTB PCR yönteminin kültür yöntemlerine oranla daha az duyarlı olduğu, bu nedenle klinik tanıda sonuçların kültür yöntemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim