Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 20, Sayı 1
Orijinal Araştırma
KLİNİK ÖRNEKLERDEN KÜLTÜR İLE SAPTANAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN OTOMATİZE PCR YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
Ayşen BAYRAM, Canan ÇELİKSÖZ, Tekin KARSLIGİL, İclal BALCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA BACTEC VE AGAR PROPORSİYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gülhan KORKMAZ, İclal BALCI, Ayşen BAYRAM, Tekin KARSLIGİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

LATENT VE AKTİF TÜBERKÜLOZU OLAN HASTALARDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE QUANTİFERON-TB TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Candan ÇİÇEK, Gürsel ÇOK, Mustafa ÖZHAN, Y. Engin YAYGIN, Altınay BİLGİÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ YAZIR KÖYÜ'NDE 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSTA BRUSELLOZ SEROPREVALANSI
Müge OĞUZKAYA-ARTAN, Zeynep BAYKAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

OVAKENT BELDESİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI İLE HASTALIK KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞIN SAPTANMASI
Çağrı BÜKE, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Meral TÜRK, Sabri ATALAY, Mürşide TUNÇEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SEMPTOMLU HASTALARDA CHLAMYDIA TRACHOMATIS İNFEKSİYONUNUN PREVALANSI
Candan ÇİÇEK, Altınay BİLGİÇ, Y. Engin YAYGIN, Güldane KOTUROĞLU, Mehmet YALAZ, Zafer KURUGÖL, Oktay NAZLI, Gürsen GÜNDEM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Q HUMMASI İÇİN RİSK GRUPLARINDA COXIELLA BURNETII'YE KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN ELISA VE IFA TESTLERİ İLE SAPTANMASI
Mete EYİGÖR, Şükrü KIRKAN, Berna GÜLTEKİN, Senem YAMAN, Serten TEKBIYIK, Neriman AYDIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİ: 2003 YILI VERİLERİ
Abdurrahman KİREMİTÇİ, Gül DURMAZ, Yurdanur AKGÜN, Nuri KİRAZ, Aşkın AYBEY, Birgül YELKEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

NEDEN KAN BAĞIŞLAMIYORUZ. MERSİN İLİ'NDE YAŞAYANLARDA KAN BAĞIŞINA GENEL BAKIŞ: ANKET ÇALIŞMASI
Çilem YILDIZ, Gürol EMEKDAŞ, Arzu KANIK, Naci TİFTİK, Nuri SOLAZ, Gönül ASLAN, Seda TEZCAN, Mehmet S. SERİN, Sema ERDEN, İlter HELVACI, Feza OTAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ANADOLU ANIT AĞAÇLARINDA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS'IN ARAŞTIRILMASI
Aylin ATEŞ, Çağrı ERGİN, Macit İLKİT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
KİSTİK FİBROZUN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE PATOGENEZİ
Çağla BOZKURT-GÜZEL, A. Alev GERÇEKER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
DİYABETİK BİR HASTADA BRUCELLA SEPTİK ARTRİTİ
Ahmet KALKAN, Mehmet ÖZDEN, Affan DENK, Selami SERHATLIOĞLU, Kutbettin DEMİRDAĞ, S. Sırrı KILIÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NORMAL BİR OLGUDA HİDROSEFALİ İLE SEYREDEN KRİPTOKOK MENİNJİTİ
Ayşe SİVREL-ARISOY, Şevki ŞAHİN, Murat KARABULUT, Aynur EREN-TOPKAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

YAYGIN KRİPTOKOK İNFEKSİYONU OLAN AIDS OLGUSU
Esra TANYEL, Levent GÜNGÖR, Hanife SARIKAYA, Necla TÜLEK, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim