Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-014
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA BACTEC VE AGAR PROPORSİYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gülhan KORKMAZ, İclal BALCI, Ayşen BAYRAM, Tekin KARSLIGİL
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis kompleks, birinci seçenek antitüberküloz ilaçlar, in vitro ilaç duyarlılığı, BACTEC yöntemi, agar proporsiyon yöntemi
Özet
Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden BACTEC yöntemi ile soyutlanan 104 tane Mycobacterium tuberculosis kompleks kökeninin ilk dört seçenek antitüberküloz ilaca [izoniyazit (INH), rifampisin (RİF), etambutol (EMB) ve streptomisin (STM)] karşı duyarlılıkları BACTEC ve agar proporsiyon yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak incelendi. Bu örneklerin Ziehl-Neelsen boyama yöntemi ile asidorezistan basil saptanma oranı %36.54 bulundu. BACTEC yöntemi ile 59 kökenin (%56.73) en az bir ilaca dirençli olduğu, 26 kökenin (%25) INH'e, 11 kökenin (%10.58) RIF'e, 19 kökenin (%18.27) EMB'e, üç kökenin (%2.89) STM'e dirençli olduğu saptandı. Toplam altı kökenin (%5.76) iki ilaca, dört kökenin (%3.84) üç ilaca dirençli olduğu görüldü. Agar proporsiyon yöntemi ile toplam 67 kökenin (%64.42) en az bir ilaca dirençli olduğu, 25 kökenin (%24.04) İNH'e, 11 kökenin (%10.58) RIF'e, 27 kökenin (%25.96) EMB'e, üç kökenin (%2.89) STM'e dirençli olduğu saptandı. Toplam yedi kökenin (%6.72) iki ilaca, beş kökenin (%4.81) üç ilaca dirençli olduğu saptandı. Her iki yöntemde de dört ilaca birden dirençli kökene rastlanmadı. İki yöntem karşılaştırıldığında; INH için uyum %99, RIF için %100, EMB için %92.3, STM için ise %100 olarak saptandı. Ancak BACTEC yöntemi, agar proporsiyon yöntemine göre iş gücü az, daha hızlı ve standart sonuç vemesi nedeniyle üstünlük göstermektedir. Bu nedenle birinci seçenek antitüberküloz ilaçlar için rutin amaçlı kullanılabilecek, güvenilir bir yöntem olarak önerilebilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim