Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-064
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
BRUCELLAR SEPTIC ARTHRITIS IN A DIABETIC PATIENT
Ahmet KALKAN1, Mehmet ÖZDEN1, Affan DENK1, Selami SERHATLIOĞLU2, Kutbettin DEMİRDAĞ1, S. Sırrı KILIÇ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Keywords: Septic arthritis, Brucella melitensis, monoarthritis, Diabetes mellitus, treatment

A 72-year-old female patient with brucellar septic monoarthritis is presented with radiological findings and treatment results. The patient received streptomycin (1g/day) for 21 days, ciprofloxacin (1000 mg/day), and doxycycline (200 mg/day) for 45 days. At the end of treatment, the patient's complaints completely resolved, and magnetic resonance imaging findings completely disappeared. To the best of our knowledge, this is the first report of septic arthritis caused by Brucella melitensis in a diabetic patient. The case showed that 45-day treatment with three antibiotic combination provided complete clinical and radiologic recovery in brucellar arthritis accompanied by Diabetes mellitus.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim