Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1
32 makale bulundu.
 • BAKTERİ-KANSER İLİŞKİSİ
       Tansu YAMAZHAN, Mürşide TUNÇEL
 • SIK KAN BAĞIŞLAYAN KAN VERİCİLERİNDE İNFEKSİYON GÖSTERGELERİ
       Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Hüsnü PULLUKÇU1, İmre ALTUĞLU1, Aysu KARADOĞAN2, Yeşim AYDINOK3
 • YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN YARA VE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
       Aydın ÇİFTÇİ1, Sebahat AKSARAY2, Salih CESUR3
 • İKİ YILLIK KAN KÜLTÜR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Melek DEMİR, İlknur KALELİ, Nural CEVAHİR, Ergun METE, Mustafa ŞENGÜL
 • EVALUATION OF DIRECT AND STANDARD ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING METHODS ON SOME BACTERIA ISOLATED FROM AUTOMATED BLOOD CULTURES
       İdris ŞAHİN1, İrfan ŞENCAN2, Demet KAYA1, Şükrü ÖKSÜZ1, Aynur GÜLCAN1
 • AxSYM İLE YAPILAN KAN BANKASI TARAMA TESTLERİNDE EIA TEKRARLARINI ENGELLEYECEK İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
       Aydan ÖZKÜTÜK1, Alp ERGÖR2, Melike GÜZÜNLER1, A. Arzu SAYINER1, Y. Hakan ABACIOĞLU1
 • GEBELERDE SAPTANAN VAJİNAL İNFEKSİYON ETKENLERİNİN DAĞILIMI
       Arzu KARADUMAN1, Funda DOĞRUMAN AL2, Gönül AKSU3, Ali HABERAL4
 • 2002-2005 YILLARI ARASINDA KAN ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN CANDIDA TÜRLERİ
       Uğur ARSLAN, Elif Bilge UYSAL, Ferhat IŞIK, İnci TUNCER, Duygu FINDIK
 • HEPATİT C VİRUS-RNA (HCV-RNA) KANTİTASYONUNDA COBAS AMPLICOR HCV MONITOR TEST v2.0 İLE REALART HCV RG RT PCR TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       İmre ALTUĞLU1, Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Ayşın ZEYTİNOĞLU1, Hatice ŞAHİN2, Selda ERENSOY1
 • KAN VERİCİLERİNDE HEPATİT G VİRUS PREVALANSI
       Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ
 • PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMALARI NEDENİYLE KAN VERİCİLİĞİNDEN ELENEN KİŞİLERİN HBsAg VE ANTİ-HIV1/2 PREVALANSI AÇISINDAN NORMAL KAN POPÜLASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Rüçhan YAZAN SERTÖZ1, Çiğdem CURA2, İmre ALTUĞLU1, Yeşim AYDINOK3, Altınay BİLGİÇ1
 • KAN KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN ENTERİK BASİLLERİN PREVALANSI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
       Ahmet KİZİRGİL, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Feray Ferda ŞENOL, Zülal AŞÇI TORAMAN
 • İZMİR VE ÇEVRESİNDEKİ SAĞLIKLI KAN VERİCİLERİNDE COXIELLA BURNETII SEROPREVANSININ İNDİREKT İMMÜNFLORESAN ANTİKOR TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI
       Mahmut SERTPOLAT, Güney KARAKARTAL
 • KAN KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR I
       Gülhan VARDAR-ÜNLÜ1, Mehmet ÜNLÜ1, Mustafa Zahir BAKICI1, Deniz GÜR2
 • ORAL KANDİDOZLU VE SAĞLIKLI BİREYLERDEN SOYUTLANAN CANDIDA ALBICANS SUŞLARINDA FOSFOLİPAZ VE ESTERAZ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN
 • KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: KÜTAHYA'DAN İKİ OLGU SUNUMU
       B. Mutay SUNTUR, K. Serdar HEPGÜLER
 • BAKTERİLER VE KANSER SAĞALTIMI
       İlhan AFŞAR
 • BACTEC KAN KÜLTÜR SİSTEMİ İLE İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Serap SEVİM, Şenay ÖZTÜRK, Ayten COŞKUNER, Onur ÖZGENÇ, Meltem AVCI
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
       Murat MEHLİ1, Efgan Doğan GAYYURHAN1, Yasemin ZER2, Sadık AKGÜN1, F Ebru ÖZGÜR AKIN1, İclal BALCI1
 • MANİSA'DA İZOLE EDİLEN RİFAMPİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KÖKENLERİN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ
       Nuri ÖZKÜTÜK1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU1, Can BİÇMEN2, Hörü GAZİ1, Semra KURUTEPE1, Kenan DEĞERLİ1, Talat ECEMİŞ1
 • KAN VERİCİLERİNİN HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV ve VDRL TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Hakan TEMİZ1, Kadri GÜL2
 • DOKUDA KiTiN VARLIĞI İLE MANTAR İNFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HAYVAN MODELLERİNDE GÖSTERİLMESİ
       Semra KUŞTİMUR, Sibel AYDOĞAN, Ayşe KALKANCI, Elife BERK, Burçe YALÇIN, Sezen BOLAT
 • HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONLARI
       Özlem TÜNGER
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİKANDİDAL AKTİVİTELERİ
       Nimet YİĞİT1, A. Esin AKTAŞ2
 • PANDEMİLERDE KAN HİZMETLERİ
       Ufuk DİZER1, Uğur DEMİRPEK2
 • KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ
       Mediha COŞAR1, İnci TUNCER1, Uğur ARSLAN2
 • KANDİDEMİ GELİŞEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Barış ÇİÇEK, Nihat ÇANDIR, Necla TÜLEK
 • KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ: SEKİZ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Derya ÖZTÜRK ENGİN1, Asuman ŞENGÖZ İNAN1, İlknur ERDEM2, Nurgül CERAN1, Jale ALTINAŞ1, Seyfi ÖZYÜREK1, Emin KARAGÜL1, Paşa GÖKTAŞ1
 • DENİZLİ DEVLET HASTANESİ KAN BANKASI'NA BAŞVURAN KAN VERİCİLERİN HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV VE VDRL TARAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Yasemin IŞIK BALCI1, Yusuf POLAT2, Gültekin ÖVET3, Aysun KARABULUT3, Ferzan GÖNCÜ3, Kenan YILDIRIM3
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA FOSFOMİSİN TROMETAMOL DUYARLILIĞININ IN VITRO ARAŞTIRILMASI
       Figen KOÇ1, Alpay AZAP2, Osman MEMİKOĞLU2, Jülide Sedef GÖÇMEN1
 • GALAKTOMANNAN ve 1,3 BETA-D GLUKAN NEGATİFLİĞİ İLE GİDEN ASPERGILLUS FUMIGATUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU MAKSİLLER SİNÜZİT OLGUSU
       Melek İNCİ1, M. Altay ATALAY2, Fatih KURNAZ3, A. Nedret KOÇ2, F. Filiz KASAP2
 • KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: OLGU SUNUMU
       Elçin AKDUMAN1, Ayşe AYAYDIN2, Gülay KORUKLUOĞLU3
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim