Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 193-195
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: OLGU SUNUMU
Elçin AKDUMAN1, Ayşe AYAYDIN2, Gülay KORUKLUOĞLU3
1Tatvan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bitlis
2Tatvan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Bitlis
3Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Laboratuvarı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene, zoonoz

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi viral hemorajik ateş sendromları arasında yer alan zoonoz karakterli bir enfeksiyondur. Bu sunumda; ateş, başağrısı, kırıklık ve yaygın vücut ağrısı yakınmaları ile başvuran ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan 25 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim