Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-119
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ KAN BANKASI'NA BAŞVURAN KAN VERİCİLERİN HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV VE VDRL TARAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin IŞIK BALCI1, Yusuf POLAT2, Gültekin ÖVET3, Aysun KARABULUT3, Ferzan GÖNCÜ3, Kenan YILDIRIM3
1Denizli Devlet Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Uzmanı, Kan Transfüzyon Kontrol Komitesi Başkanı, Denizli
2Denizli Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Uzmanı, Denizli
3Denizli Devlet Hastanesi, Kan Transfüzyon Kontrol Komitesi Üyesi, Denizli
Anahtar Sözcükler: Kan vericileri, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, VDRL

Bu retrospektif çalışmanın amacı, 2007-2008 yılları arasında Denizli Devlet Hastanesi Kan Bankasına başvuran 13334 kan vericisinde serolojik olarak HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, VDRL oranlarını değerlendirmektir. HBsAg pozitifliği %1.3, anti-HCV %0.5, anti-HIV %0.023, VDRL pozitifliği %0.13 olarak bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim