Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 23, Sayı 3
Orijinal Araştırma
KANDİDEMİ GELİŞEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Barış ÇİÇEK, Nihat ÇANDIR, Necla TÜLEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ: SEKİZ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Derya ÖZTÜRK ENGİN, Asuman ŞENGÖZ İNAN, İlknur ERDEM, Nurgül CERAN, Jale ALTINAŞ, Seyfi ÖZYÜREK, Emin KARAGÜL, Paşa GÖKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SİTOMEGALOVİRÜS-DNA SAPTANMASINDA IN-HOUSE PCR VE GERÇEK ZAMANLI PCR YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Esma DENİZ, Selma GÖKAHMETOĞLU, M. Altay ATALAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DOĞURGANLIK YAŞ GRUBUNDAKİ KADINLARDA RUBELLA IgM VE IgG SEROPREVALANSI
Neriman AYDIN, Mete EYİGÖR, Sevin KIRDAR, Berna GÜLTEKİN, Gonca EVCİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ KAN BANKASI'NA BAŞVURAN KAN VERİCİLERİN HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV VE VDRL TARAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin IŞIK BALCI, Yusuf POLAT, Gültekin ÖVET, Aysun KARABULUT, Ferzan GÖNCÜ, Kenan YILDIRIM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA FOSFOMİSİN TROMETAMOL DUYARLILIĞININ IN VITRO ARAŞTIRILMASI
Figen KOÇ, Alpay AZAP, Osman MEMİKOĞLU, Jülide Sedef GÖÇMEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN KOLONİZASYONU, ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI VE MUPİROSİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Muhammet Güzel KURTOĞLU, Asuman GÜZELANT, Meral KAYA, Recep KEŞLİ, Bülent BAYSAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
LYME BORRELİYOZU TANISINDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TESTLERİN YORUMLANMASI
Halil YAZGI, M. Hamidullah. UYANIK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BALIK VE KABUKLU SU ÜRÜNLERİ ORİJİNLİ ZOONOTİK HASTALIKLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Jale KORUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
CHRYSEOBACTERIUM INDOLEGENES'İN ETKEN OLDUĞU NOZOKOMİYAL SEPTİK ARTRİT OLGUSU
Aygül DOĞAN ÇELİK, Zerrin YULUĞKURAL, Gül DURMUŞ, Figen KULOĞLU, Kenan SARIDOĞAN, Filiz AKATA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

GALAKTOMANNAN ve 1,3 BETA-D GLUKAN NEGATİFLİĞİ İLE GİDEN ASPERGILLUS FUMIGATUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU MAKSİLLER SİNÜZİT OLGUSU
Melek İNCİ, M. Altay ATALAY, Fatih KURNAZ, A. Nedret KOÇ, F. Filiz KASAP
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim