Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-135
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CHRYSEOBACTERIUM INDOLEGENES'İN ETKEN OLDUĞU NOZOKOMİYAL SEPTİK ARTRİT OLGUSU
Aygül DOĞAN ÇELİK1, Zerrin YULUĞKURAL1, Gül DURMUŞ1, Figen KULOĞLU1, Kenan SARIDOĞAN2, Filiz AKATA1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Sözcükler: Chryseobacterium indolegenes, septik artrit, hastane infeksiyonu

Chryseobacterium indolegenes doğada yaygın olarak bulunan ancak insanda nadiren infeksiyona neden olan bir bakteridir. Tanımlanmış infeksiyonlar içinde septik artrit şimdiye kadar bildirilmemiştir. Altmışaltı yaşında kadın hasta etkeni Streptococcus anginosus olan septik artrit nedeni ile ameliyat edildi. Ameliyat sonrasında verilen ampisilin-sulbaktam tedavisinin üçüncü haftasında klinik yakınmaları tekrarlayan hasta tekrar ameliyat edilerek eklem irrigasyonu tedavisi uygulandı. Ameliyat sırasında alınan kültürlerde üreme olmadı. Hastanın ameliyat sonrası ilk günlerde klinik yakınmaları gerilemişken irigasyonun dördüncü gününde ateşi tekrar yükseldi. Eklem içine yerleştirilen drenden gelen eklem sıvısından ve yıkama sıvısından alınan kültürlerde Chryseobacterium indolegenes üredi. Eklem irigasyonu durdurularak tedavide piperasilin-tazobaktama geçildi. Tedavi sonrası hastanın tüm klinik ve laboratuvar bulguları geriledi.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim