Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-126
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA FOSFOMİSİN TROMETAMOL DUYARLILIĞININ IN VITRO ARAŞTIRILMASI
Figen KOÇ1, Alpay AZAP2, Osman MEMİKOĞLU2, Jülide Sedef GÖÇMEN1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Metisilene dirençli Staphylococcus aureus, fosfomisin trometamin, in vitro duyarlılık, kan kültürü

Metisiline dirençli stafilokoklar (MRSA) ile oluşan infeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotik sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada Fosfomisin Trometamol (FT)'ün Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) tedavisinde alternatif bir ilaç olma potansiyeli araştırılmıştır. Hastanede yatan hastalardan izole edilmiş 170 MRSA suşunun Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle FT duyarlılığı araştırıldı. Ayrıca bu suşların metisilin (oksasilin) ve sefoksitin direnci ile bazı antibiyotiklere duyarlılıkları da incelendi. Yapılan tüm testlerde ATCC 25923 S. aureus ve ATCC 33591 MRSA suşları referans suşlar olarak kullanıldı. Suşların 107 tanesinin (%63) FT'e duyarlı olduğu görülmüştür. Fusidik asit (%96,5), trimetoprim sülfometoksazol (%98.8) ve kloramfenikol (%97.1) de bu suşlara yüksek oranda etkili bulunmuştur. Vankomisin duyarlılığı ise beklendiği şekilde % 100 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda, %63 etkili bulduğumuz FT'nin, diğer tedavi ajanlarının yetersiz kaldığı durumlarda MRSA suşlarıyla gelişen infeksiyonların tedavisinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim