Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ YAZIR KÖYÜ'NDE 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSTA BRUSELLOZ SEROPREVALANSI
Müge OĞUZKAYA-ARTAN1, Zeynep BAYKAN2
1Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kayseri
2Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, seroprevalans, Kayseri

Büyük oranda hayvancılıkla geçinen Kayseri Kocasinan Yazır Köyü 15 yaş ve üzeri halkında bruselloz seroprevalansının saptanması amaçlandı. Çalışmada Rose-Bengal Plak Test (RBPT) ve Standart Tüp Aglütinasyon Testi (STAT) ile antikor arandı. İncelenen 211 bireyden STAT ile 29 (%13.7) olguda, RBPT ile de 31 (%14.6) olguda seropozitiflik belirlendi. Olguların 27'sinde RBPT ve STAT olumlu bulunurken, dördünde sadece RBPT, ikisinde ise sadece STAT pozitifti.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim