Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 20, Sayı 2
Orijinal Araştırma
YİRMİ-İKİ SITMA OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oktay ALVER, Yasemin HEPER, Mine KABAŞ, Safiye HELVACI, Okan TÖRE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

YAŞLI HASTALARDAKİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra TANYEL, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Necla TÜLEK, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

STAPHYLOCOCCUS AUREUS'TA METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE SEFOKSİTİN DİSK, OKSASİLİN DİSK, OKSASİLİN AGAR TARAMA VE PBP2a LATEKS TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Murat TELLİ, Bülent SÜMERKAN, Duygu EŞEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KLEBSIELLA SUŞLARINDA SİDEROFOR VE SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
İlknur KALELİ , Melek DEMİR, Nural CEVAHİR, Umut YILDIRIM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SALMONELLA ENTERICA KÖKENLERİNDE AZALMIŞ SİPROFLOKSASİN DUYARLILIĞI VE NALİDİKSİK ASİT TARAMA TESTİ
Feriha ÇİLLİ, Şöhret AYDEMİR, Pınar AKINCI, Alper TÜNGER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLERDE SORUMLU ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ DEĞİŞİMİ
Ebru ÇAKIR-EDİS, Tuncay ÇAĞLAR, Metin OTKUN, Şaban GÜRCAN, Osman N. HATİPOĞLU, Tülay ERKAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

NORMALDE STERİL ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE IN-VITRO DUYARLILIKLARI: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüsnü PULLUKÇU, Şöhret AYDEMİR, Ajda TURHAN, Alper TÜNGER, Mehmet Ali ÖZİNEL, Sercan ULUSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

AxSYM İLE YAPILAN KAN BANKASI TARAMA TESTLERİNDE EIA TEKRARLARINI ENGELLEYECEK İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
Aydan ÖZKÜTÜK, Alp ERGÖR, Melike GÜZÜNLER, A. Arzu SAYINER, Y. Hakan ABACIOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ NÖTROPENİK ATEŞLİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif ŞAHİN, Gülden ERSÖZ, Feza OTAĞ, Özlem KANDEMİR, Naci TİFTİK, Ali KAYA, Atilla YALÇIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  PAMUKKALE (HİERAPOLİS) VE KARAHAYIT BÖLGESİ TERMAL YÜZME HAVUZLARINDA EXOPHIALA DERMATITIDIS VE DİĞER SİYAH MAYALARIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Çağrı ERGİN, Ergun METE, İlknur KALELİ, Yusuf POLAT
[ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
HEMORAJİK ATEŞ ETKENİ VİRUSLAR
Selma GÖKAHMETOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İKİ YENİ PROTEİN SENTEZ İNHİBİTÖRÜ: LİNEZOLİT VE STREPTOGRAMİNLER (KİNOPRİSTİN/DALFOPRUSTİN)
Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK, Davut ÖZDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
ALCALIGENES XYLOSOXIDANS'IN NEDEN OLDUĞU BİR AKUT MENİNJİT OLGUSU
Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN1, İbrahim Çağatay ACUNER2, Ahmet Yılmaz ÇOBAN2, Şaban ESEN1, Fadıl ÖZTÜRK3
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BİR VARİCELLA ENSEFALİTİ OLGUSUNDA KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR
Şevki SAHİN, Ayşe SİVREL-ARISOY, Aynur E. TOPKAYA, Sibel KARŞIDAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  “MODIFIED VİRUS ANKARA” VE ÜLKEMİZİN YOK EDİLEN TIP TEKNOLOJİSİ
Levent DOĞANCI
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim