Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 2
25 makale bulundu.
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE BAŞVURAN 40 BRUSELLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Özlem TANSEL, Meltem YAVUZ, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
 • BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NORMAL BİR OLGUDA HİDROSEFALİ İLE SEYREDEN KRİPTOKOK MENİNJİTİ
       Ayşe SİVREL-ARISOY1, Şevki ŞAHİN2, Murat KARABULUT3, Aynur EREN-TOPKAYA4
 • PLASMODIUM FALCIPARUM' A BAĞLI BİR SITMA OLGUSU
       Pamir GÜLEZ, Murat HIZARCIOĞLU, Ertan KAYSERİLİ, Fatih SUN, Abdullah CANBAL
 • YAŞLI HASTALARDAKİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Esra TANYEL, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Necla TÜLEK, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
 • ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
       İsmail DEMİR1, Selçuk KAYA2, Mustafa DEMİRCİ2, Buket CİCİOĞLU-ARIDOĞAN2
 • JENERALİZE TETANOZDA KASILMALAR İÇİN PROPOFOL KULLANIMI: OLGU SUNUMU
       Mehmet Faruk GEYİK , Cemal ÜSTÜN, Mustafa Kemal ÇELEN, Hakan ERAYDIN, Salih HOŞOĞLU, Celal AYAZ
 • ANTİRETROVİRAL TEDAVİ
       Nesrin TÜRKER, Bahar ÖRMEN
 • ANTİRETROVİRAL İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ
       Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER
 • BRUSELLOZ VE TEDAVİ SORUNU
       Selçuk KAYA
 • MERSİN'DE BİR GECEKONDU MAHALLESİNDE YAŞAYAN AİLELERDE CRYPTOSPORIDIUM PREVALANSI
       Gülay BÖREKÇİ1, Feza OTAĞ2, Gürol EMEKDAŞ2
 • ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KLİNİK TABLO İLE SEYREDEN BRUSELLOZ OLGULARI
       Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Arzu YETKİN, Günay TUNCER ERTEM, Esra TANYEL, Behiç ORAL, Necla TÜLEK
 • KLOROKİNE DİRENÇLİ BİR PLASMODIUM FALCIPARUM İNFEKSİYONU: OLGU SUNUMU
       Ali Ilgın OLUT1, Şükran KÖSE1, Seray ÖZENSOY TÖZ2, Seçkin KARACAN1, Hande DAĞCI2, Nihat ÇEVİKEL3
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİT
       Figen KAPTAN
 • ERİŞKİNDE 67 AKCİĞERDIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülden ÖZSOY- HİTİT, Paşa GÖKTAŞ, İlknur ERDEM, Seyfi Çelik ÖZYÜREK, Saim YÜKSEL
 • DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINDA EPSTEIN-BARR VIRUS ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI
       Işıl FİDAN, Sevgi YÜKSEL, Turgut İMİR
 • HASTANE KAYNAKLI BİR AKUT HEPATİT-C OLGUSU
       Neşe DEMİRTÜRK
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİ
       Funda DOĞRUMAN AL, A. Esin AKTAŞ, Erdal TUNCEL, Ahmet AYYILDIZ, Hakan USLU, Osman AKTAŞ
 • MANİSA VE ÇEVRESİNDE SOYUTLANAN OTOMİKOZ ETKENLERİ
       Kenan DEĞERLİ1, Sinem AKÇALI1, Cenk SEZGİN1, Halis ÜNLÜ2, Beril ÖZBAKKALOĞLU3
 • ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KIZAMIK SALGINI
       Orhan YILDIZ, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY
 • MENİNJİT VE ENSEFALİT BULGULARI İLE KARAKTERİZE BİR LYME MENİNJİTİ OLGUSU
       Cafer EROĞLU1, Şaban ESEN1, Murat HÖKELEK2, Mustafa SÜNBÜL1, İrfan ŞENCAN3, Recep ÖZTÜRK4, Hakan LEBLEBİCİOĞLU1
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİT OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Meltem AVCI1, Onur ÖZGENÇ1, Alpay ARI1, Gülşen MERMUT1, Ayten COŞKUNER1, Ziya KURUÜZÜM2, Serap SEVİM1, Şenay ÖZTÜRK1
 • ANTİMİKROBİK TEDAVİDE iNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANININ ROLÜ
       Onur ÖZGENÇ
 • OTUZ BRUSELLOZ OLGUSUNUN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Suzan SAÇAR1, Derya HIRÇIN CENGER1, Semra TOPRAK1, Melek DEMİR2, Hüseyin TURGUT1
 • İZMİR İLİ'NDE DOĞAL VE KLİNİK CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS KÖKENLERİNİN VARYETE VE SEROTİPLERİ
       Yeşer KARACA DERİCİ, Emel TÜMBAY
 • KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ: SEKİZ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Derya ÖZTÜRK ENGİN1, Asuman ŞENGÖZ İNAN1, İlknur ERDEM2, Nurgül CERAN1, Jale ALTINAŞ1, Seyfi ÖZYÜREK1, Emin KARAGÜL1, Paşa GÖKTAŞ1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim