Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 211-213
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MANİSA VE ÇEVRESİNDE SOYUTLANAN OTOMİKOZ ETKENLERİ
Kenan DEĞERLİ1, Sinem AKÇALI1, Cenk SEZGİN1, Halis ÜNLÜ2, Beril ÖZBAKKALOĞLU3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Otomikoz, etkenler, epidemiyoloji

Sıklıkla karşılaşılan mantar infeksiyonlarından olan otomikozlara ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Türkiye'nin bölgesinin otomikoz epidemiyolojisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, Manisa ve çevresindeki otomikoz epidemiyolojisininin aydınlatılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Şubat 1995-Haziran 1999 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde otomikoz ön tanısı almış 433 olgu incelemeye alınmıştır. Hastaların dış kulak yolu sürüntü örnekleri mikolojik yöntemlerle değerlendirilmiş, incelenen örneklerin 107'sinde (% 24.7) üreme saptanmış, bunların 75'inin (% 70.1) direkt bakıları pozitif bulunmuştur. Üreme saptanan olguların 86'sında (% 80.3) küf mantarı, 20'sinde (% 18.7) maya mantarı, birinde (%1) dermatofit üremiştir. İzole edilen küfler sırası ile Aspergillus niger (54), Aspergillus fumigatus (19), Penicillium spp. (6), Aspergillus terreus (4), Aspergillus flavus (3); izole edilen mayalar sırası ile Candida tropicalis (10), C. albicans (6), C. guilliermondii (2), Torulopsis glabrata (2); izole edilen dermatofit ise Trichophyton mentagrophytes (1) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; çalışma bulgularının genel olarak diğer çalışmaların bulgularıyla uyumlu olduğu, en sık otomikoz etkenlerinin küf türü mantarlar olduğu saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim