Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2002, Cilt 16, Sayı 2
Orijinal Araştırma
TÜRKİYE'DE POLİOMYELİT ERADİKASYON PROGRAMI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM, 1999 – 2000
Etem ÖZKAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ADANA İLİ YARIKIRSAL ALANDA YAŞAYAN 10 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE HEPATİT B VİRÜSÜ (HBsAg) VE ANTİ-HEPATİT C VİRÜSÜ (ANTİ-HCV) PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Serap BANAK, Elçin YOLDAŞCAN, Banu KILIÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEPATİT B VİRUS (HBV) SEROLOJİK BELİRLEYİCİLERİ İLE HBV DNA'NIN VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa ALTINDİŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEPATİT C VİRUS İNFEKSİYONU BULUNAN HASTALARIN PLAZMASINDA BAZI SİTOKİNLERİN AKTİVİTELERİ
Aysun BAY KARABULUT, Emine SÖNMEZ, Çetin ÖZTÜRK, Yaşar BAYINDIR, Saim YOLOĞLU, Engin GÖZÜKARA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ETYOLOJİSİ SAPTANAMAYAN VE KLİNİK OLARAK POST TRANSFÜZYON HEPATİT KUŞKULU OLGULARDA TT VİRÜSUNUN ARAŞTIRILMASI
Bekir KOCAZEYBEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANTİ-SİTOMEGALOVİRUS (HCMV) IgM POZİTİF OLGULARDA HCMV ANTİJENEMİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Sedat KAYGUSUZ, İftihar KÖKSAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KUZEY KIBRIS BÖLGESİNDE BORRELIA BURGDORFERI ANTİKOR SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Mustafa ALTINDİŞ, Selahattin YILMAZ, Duran BİLİCİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE ANTİBİYOTİK KULLANIM NEDENLERİ
Nebahat DİKİCİ, Onur URAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEMATOLOJİK MALİGNENSİLİ HASTALARDA VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK VE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS KOLONİZASYON SIKLIĞI VE ERADİKASYONU
Gül DURMAZ, Vahap ASLAN, Birsen KANAN, Tercan US, Zafer GÜLBAŞ, Yurdanur AKGÜN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HASTANE KAYNAKLI GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLAR
Mehmet Faruk GEYİK, Ömer Faruk KÖKOĞLU, Hasan UÇMAK, M. Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Celal AYAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
Onur ÖZGENÇ, Ayten URBARLI, Mine ERDENİZMENLİ, Nilgün FİDAN, Alpay ARI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EFFECT OF FLUOROQUINOLONES, METRONIDAZOLE AND SOME ANTIFUNGALS ON MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (H37Rv)
Ahmet Yılmaz, OBAN Bora EKİNCİ, Asuman BİRİNCİ, Belma DURUPINAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKCİĞER TÜBERKÜLOZU VE AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ TANISINDA IN-HOUSE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU YÖNTEMİNİN KÜLTÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI
Bekir KOCAZEYBEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNİN İNCELEMESİNDE GRAM BOYAMANIN ÖNEMİ
Güneş ŞENOL, Can BİÇMEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NİTRİK OKSİT VERİCİSİ OLAN DETA-NO'NUN SALMONELLA TYPHIMURIUM SUŞLARINA IN VITRO ETKİSİ
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Bora EKİNCİ, Asuman BİRİNCİ, Belma DURUPINAR, Murat ERTÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİ
Funda DOĞRUMAN AL, A. Esin AKTAŞ, Erdal TUNCEL, Ahmet AYYILDIZ, Hakan USLU, Osman AKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MANİSA VE ÇEVRESİNDE SOYUTLANAN OTOMİKOZ ETKENLERİ
Kenan DEĞERLİ, Sinem AKÇALI, Cenk SEZGİN, Halis ÜNLÜ, Beril ÖZBAKKALOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MERSİN YÖRESİNDE 1999-2000 YILLARI ARASI‚ EŞİTLİ ALLERJENLERİN DAĞILIMI
Candan ÖZTÜRK, Gönül ASLAN, Nuran DELİALİOĞLU, Feza OTAĞ, Arzu KANIK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
NANOBAKTERİ : YENİ BİR BAKTERİ TÜRÜ MÜ ?
Serpil KAYA, Kemal KAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

B HEPATİTLİ HASTALARIN VE ASEMPTOMATİK HBsAg TAŞIYICILARININ KORKULU RÜYASI: DELTA VİRUSU
Orhan BAYLAN, Çakır GÜNEY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SERKOPİTESİN HERPESVİRUS 1 (B VİRUS)
Salih HAZAR, Sait YİĞİT, Erol AKAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KIZAMIK SALGINI
Orhan YILDIZ, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MENİNJİT VE ENSEFALİT BULGULARI İLE KARAKTERİZE BİR LYME MENİNJİTİ OLGUSU
Cafer EROĞLU, Şaban ESEN, Murat HÖKELEK, Mustafa SÜNBÜL, İrfan ŞENCAN, Recep ÖZTÜRK, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ŞANT İNFEKSİYONUNA BAÚLI MENİNJİTE NEDEN OLAN BİR GEMELLA MORBILLORUM KÖKENİ
Hrisi BAHAR, Müzeyyen MAMAL TORUN, Aysel KARATAŞ, Pamir ERDİNÇLER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LISTERIA MONOCYTOGENES MENİNJİTLERİ: BİR OLGU NEDENİYLE
Mine ERDENİZMENLİ, Nur YAPAR, Ali ANNAGÜR, Zeynep GÜLAY, Nedim ÇAKIR, Ayşe YÜCE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A VENTRICULOPERITONEAL SHUNT INFECTION AND SUBCUTANEOUS ABSCESS DUE TO BRUCELLA ABORTUS
Özlem TANSEL, Filiz AKATA, Nadereh SHOKRY, Hatice GEZİCİ, Metin OTKUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BRUCELLA ABORTUS ENDOCARDITIS PRESENTING WITH ACUTE PANCREATITIS: CASE REPORT
Ali Rıza ERBAY, Esragül AKINCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim