Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 241-243
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AKUT PANKREATİT İLE BİRLİKTE SEYREDEN BRUCELLA ABORTUS ENDOKARDİTİ: BİR OLGU SUNUMU
Ali Rıza ERBAY1, Esragül AKINCI2
1Türkiye Yüksek Ihtisas Hospital, Department of Cardiology
2Ankara Numune Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology; Ankara
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, Brucella abortus, endokardit, pankreatit, komplikasyon, tanı

Endokardit ve pankreatit brusellozun nadir görülen komplikasyonlarıdır. Bu yazıda, 52 yaşındaki bir erkekte pankreatit ile birlikte seyreden Brucella abortus endokarditi bildirilmektedir. Klinik bulgular, pozitif kan kültürü, pozitif seroloji, aortik kapakta vejetasyon saptanması, yüksek serum amilaz ve lipaz düzeyi ile tanı konulmuştur. Spesifik bruselloz tedavisi başlanmış ve hastaya cerrahi girişim planlanmıştır. Ancak hastada şiddetli kalp yetmezliği gelişmiş ve hasta yatışının 15. gününde kaybedilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim