Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 215-219
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MERSİN YÖRESİNDE 1999-2000 YILLARI ARASI‚ EŞİTLİ ALLERJENLERİN DAĞILIMI
Candan ÖZTÜRK1, Gönül ASLAN1, Nuran DELİALİOĞLU1, Feza OTAĞ1, Arzu KANIK2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Allerji, allerjenler, dağılım, MAST CLA sistemi, IgE, kemilüminesans yöntemi

Allerjik hastalıkların tanısında klinik bulgular, in vitro ve in vivo testler kullanılmaktadır. Son yıllarda spesifik allerjenleri tanımlayan hızlı ve duyarlılığı yüksek testler kullanıma girmiştir. Mersin Bölgesi'nde egemen hakim olan allerjenlerin saptanması kadın, erkek ve çocuk gruplara dağılımı ve mevsimsel özelliğinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma planlanmıştır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çeşitli polikliniklerine Ekim 1999-Eylül 2000 tarihleri arasında başvuran toplam 1433 hastanın total IgE düzeyleri ve 35 allerjen-spesifik IgE düzeyleri MAST-CLA kemilüminesans yöntem ile analiz edildi. Hastaların 738Ôi ( % 51.5) erişkin kadın, 476'sı ( % 33.2) erişkin erkek, 123'ü (% 8.58) erkek çocuk ve 96'sı (% 6.7) kız çocuk idi. Erişkin kadınların 353 (% 47.8)'ü, erişkin erkeklerin 205 (% 43)'i, erkek çocukların 92 (% 74.8)'i ve kız çocukların 36 (% 39,6)'sın da, bir veya birden fazla allerjene karşı serumda, yüksek IgE düzeyleri saptandı. En yüksek IgE düzeyleri, akar 237 (%14.7) ev tozu akar 213 (% 11.5), çavdar 90 (% 4,9), hamamböcekleri 88 (% 4.7), kümes hayvanları 87 (%4.7) şeklinde iken 1143 (% 61.5) diğer allerjenler idi. Allerjenlerin cinsiyet dağılımları karşılaştırıldığında; ağaçlar ve yabani otlar erkeklerde fazla; gıda, küf, akar ve hayvan epiteli kadınlarda daha fazla görüldü. Allerjenlerin mevsim ile ilişkileri de araştırıldı Antijenlerin aylara göre dağılımında Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran'da diğer aylardan fazla görüldü.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim