Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 17, Sayı 1
Orijinal Araştırma
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE BAŞVURAN 40 BRUSELLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özlem TANSEL, Meltem YAVUZ, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONU VE KORONER KALP HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANTİ-HELICO IgG İLE ARAŞTIRILMASI
Ayten KADANALI, Mehmet A. TAŞYARAN, Mustafa ERTEK, Serpil EROL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKUT GASTRO-ENTERİTLİ OLGULARDA CAMPYLOBACTER SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Birsen KANAN, Filiz AKŞİT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TEKRARLAYAN İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDA KONAĞA AİT RİSK FAKTÖRLERİ
Nurgül CERAN, Serda GÜLSÜN, Naz OĞUZOĞLU, İlknur ERDEM, Asuman Ş. İNAN, Derya Ö. ENGİN, Paşa GÖKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENCİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNİN İKİ YILLIK SONUÇLARI
Özlem TANSEL, Pelin YÜKSEL, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ FUSİDİK ASİT VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Bülent BAYSAL, İnci TUNCER, Berna ERAYMAN, Uğur ARSLAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BURUNDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI
İrfan ŞENCAN, Demet KAYA, Necati ÇATAKOĞLU, İdris ŞAHİN, Zeynep BAHTİYAR, Mustafa YILDIRIM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İKİ YIL ARAYLA İZOLE EDİLMİŞ OLAN STREPTOCOCCUS PYOGENES SUŞLARINDA PENİSİLİN VE MAKROLİT DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Aynur KARADENİZLİ, Fetiye KOLAYLI, Haluk VAHABOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMLARI
Mustafa NAMIDURU, İlkay KARAOĞLAN, Sıtkı GÖKSU, Öner DİKENSOY, Murat KARAOĞLAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN GRAM-NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
İdris ŞAHİN, Demet KAYA, Şükrü ÖKSÜZ, Aynur OKAY, İrfan ŞENCAN, Elif ÖZTÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE İZEPAMİSİN VE DİĞER AMİNOGLİKOZİTLERE DİRENÇ
Mehmet BAYSALLAR, Ayten KÜÇÜKKARAASLAN, Hakan AYDOĞAN, Ahmet BAŞUSTAOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLEBSIELLA PNEUMONIAE , KLEBSIELLA OXYTOCA VE ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Muzaffer FİNCANCI, Rüçhan ULUTÜRK, Gülhan EREN, Cengiz KONUKSAL, Ferda SOYSAL, Selma SANDER, Zeki BOZTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN AEROP BAKTERİLERİN PEKSİGANANA IN VITRO DUYARLILIĞI
Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Mehmet ÜNLÜ, Mustafa Zahir BAKICI, Ayşe ŞAHİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CANDIDA SUŞLARINDA FARKLI YÖNTEMLERLE SLIME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Nural CEVAHİR, Melek DEMİR, Ergun METE, İlknur KALELİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TERBİNAFİN İLE FLUKONAZOL KOMBİNASYONUNUN CANDIDA ALBICANS KÖKENLERİNE KARŞI IN VITRO ETKİSİ
A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIK KAN BAĞIŞLAYAN KAN VERİCİLERİNDE İNFEKSİYON GÖSTERGELERİ
Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Hüsnü PULLUKÇU, İmre ALTUĞLU, Aysu KARADOĞAN, Yeşim AYDINOK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANTİSPERM ANTİKOR SAPTANMASINDA ELISA VE İNDİREKT İMMUNOFLORESANS YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ragıp BELGİN, İclal BALCI, Tekin KARSLIGİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AYIRICI TANI GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN ALTI AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Gülden ERSÖZ, Özlem KANDEMİR, Sibel ATIŞ, Kayhan UĞUZ, Ali KAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POTT HASTALIĞI TEDAVİSI SONRASINDA TÜBERKÜLOM GELİŞEN OLGU
Salih CESUR, Fahrettin ALBAYRAK, Davut ÖZDEMİR, Serhat BİRENGEL, Tuncay Hasip SÖZEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BAKTERİ-KANSER İLİŞKİSİ
Tansu YAMAZHAN, Mürşide TUNÇEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
BRUSELLOZA BAĞLI BİR PANSİTOPENİ OLGUSU
Ayten KADANALI, Zeki SOYPAÇACI, Mehmet PARLAK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÜÇ AY SONRA KARŞI TESTİSTE TEKRARLAYAN BRUCELLA ABORTUS EPİDİDİMO-ORŞİTİ
Esragül AKINCI, Hürrem BODUR, Çiğdem ERBAY, Mehmet DEVEER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOLESTAZLA SEYREDEN BİR SARILIK OLGUSU NEDENİYLE: TİFO HEPATİTİ
Filiz ARABACI, Hasan IRMAK, Hayrettin AKDENİZ, A. Pekcan DEMİRÖZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

STAPHYLOCOCCUS AUREUS'UN NEDEN OLDUĞU NONMENSTRÜEL TOKSİK ŞOK SENDROMLU İKİ OLGU
Emel DUYAR, Mustafa SÜNBÜL, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TÜRKİYE'DE ENDER GÖRÜLEN BİR FİLARİA İNFEKSİYONU OLGUSU: ONCHOCERCA VOLVULUS İNFEKSİYONU
Selvinaz ÖZKARA, Sarper IŞIKSEL, Güray KILIÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AIDS VE YAYGIN ORGAN TUTULUMLU KAPOSİ SARKOMU: İKİ OLGU SUNUMU
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Ziya DEMİROĞLU, Ramazan KESKİNER, Başak DOKUZOĞUZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  EDİTÖRE MEKTUP
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Düzeltme
  DÜZELTME
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Kısa Bildiri
  HASTANEDE YATAN HASTALARDA VANKOMISIN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çiğdem KUZUCU, Melek AYAN, Bengül DURMAZ
[ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim