Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-026
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENCİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNİN İKİ YILLIK SONUÇLARI
Özlem TANSEL, Pelin YÜKSEL, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis kompleks, antitüberküloz ilaç direnci, BACTEC 460
Özet
Bu çalışmanın amacı, Trakya Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na Kasım 1999-Kasım 2001 tarihleri arasında gönderilen örneklerde Mycobacterium tuberculosis kompleks üreme oranını ve bu suşların antitüberküloz ilaçlara karşı duyarlılıklarını belirlemek, atipik mikobakteri türlerinin oranı konusunda bilgi edinmektir. Bu amaçla 3816 örneğe BACTEC 460 yöntemiyle tüberküloz kültürü yapılmıştır. Bu örneklerden 134'ünde (%96.4) M. tuberculosis kompleks, beşinde (%3.6) atipik mikobakteri üretilmiştir. Mycobacterium tuberculosis kompleks suşlarının izoniazit, rifampisin, streptomisin ve etambutole karşı direnç oranları sırasıyla %9, %4.5, %2.2 ve %1.5 olarak saptanmıştır. En az bir ilaca direnç %6, aynı anda izoniyazit ve rifampisin direnci %3'dür. Dört major antitüberküloz ilacın hepsine duyarlı suş sayısı 119 (%88.8)'du. Sonuçlar, Türkiye genelinde ve Trakya Bölgesinde daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim