Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-070
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
CANDIDA SUŞLARINDA FARKLI YÖNTEMLERLE SLIME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Nural CEVAHİR, Melek DEMİR, Ergun METE, İlknur KALELİ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Kelimeler: Candida, slime, yöntemler
Özet
Bu çalışmada, Candida suşlarında slime üretiminin üç farklı yöntem kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. İnfeksiyon nedeni 126 Candida suşu çalışmaya alınmış ve slime üretimini belirlemek için %8 glukoz içeren sıvı Sabouraud (GSS), %8 glukozlu kongo kırmızılı agar (GKKA) ve %8 glukozlu triptik soy buyon (GTSB) besiyerleri kullanılmıştır. Slime üretimi GKKA'da 56 (%44.4), GTSB'da 50 (%39.6) ve GSS'da 42 (%33.3) Candida suşunda pozitif bulunmuştur. Yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Slime üretimin saptamada GKKA yönteminin kolay uygulanması ve değerlendirilmesi nedeniyle tercih edilebilecek bir yöntem olduğu görüşüne varılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim