Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 093-094
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
BRUSELLOZA BAĞLI BİR PANSİTOPENİ OLGUSU
Ayten KADANALI1, Zeki SOYPAÇACI2, Mehmet PARLAK1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı; Erzurum
2Erzurum Numune Hastanesi, Dahiliye Kliniği; Erzurum
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, pansitopeni
Özet
Bruselloz; kendini değişik klinik tablolarla gösteren, kronikleşmeğe eğilimli bir zoonotik hastalıktır. Atipik klinik seyirlerden dolayı bazı bruselloz olgularının tanısı güç olmaktadır. Bu yazıda; bruselloza yönelik tedavi ile tamamen düzelen, pansitopeni ile seyreden brusellozlu 28 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim