Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AKUT GASTRO-ENTERİTLİ OLGULARDA CAMPYLOBACTER SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Birsen KANAN, Filiz AKŞİT
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Salmonella, Shigella, gastro-enterit, insidans

Bu çalışmanın amacı, gastro-enteritli olgularda başta Campylobacter olmak üzere bağırsak patojenlerinin sıklığını saptamak idi. Eylül 2000-Şubat 2001 tarihleri arasında değişik yaş grupları arasındaki 367 diyareli olgunun dışkı örnekleri enterik patojenler ve Campylobacter infeksiyon sıklığı açısından incelendi. Diyareli olguların 17'sinde patojen bakteri izole edildi. Toplam 317 dışkı örneğinden iki Campylobacter izole edildi; Campylobacter suşlarından biri C. jejuni, diğeri C. coli olarak tanındı. Yine 317 dışkı örneğinden üç Shigella (%0.81) ve 12 Salmonella (%3.26) soyutlandı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim