Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1
26 makale bulundu.
 • Q HUMMASI İÇİN RİSK GRUPLARINDA COXIELLA BURNETII'YE KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN ELISA VE IFA TESTLERİ İLE SAPTANMASI
       Mete EYİGÖR1, Şükrü KIRKAN2, Berna GÜLTEKİN1, Senem YAMAN1, Serten TEKBIYIK2, Neriman AYDIN1
 • AYIRICI TANI GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN ALTI AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Gülden ERSÖZ1, Özlem KANDEMİR1, Sibel ATIŞ2, Kayhan UĞUZ1, Ali KAYA1
 • MİKOBAKTERİYOLOJİK ÖRNEKLERİN DİREKT PREPARAT VE KÜLTÜR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Nuran DELİALİOĞLU, Gönül ASLAN, Candan ÖZTÜRK, Feza OTAĞ
 • BAKTERİYÜRİ VE PİYÜRİ SAPTANMASINDA KULLANILAN İKİ YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Birgül KAÇMAZ1, Nedim SULTAN2
 • PAMUKKALE (HİERAPOLİS) VE KARAHAYIT BÖLGESİ TERMAL YÜZME HAVUZLARINDA EXOPHIALA DERMATITIDIS VE DİĞER SİYAH MAYALARIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Çağrı ERGİN, Ergun METE, İlknur KALELİ, Yusuf POLAT
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI'NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
       Emel YILMAZ, Cüneyt ÖZAKIN, Melda SINIRTAŞ, Suna GEDİKOĞLU
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİT
       Figen KAPTAN
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİTTE BEYİN-OMURİLİK SIVISINDA ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ
       Bahar ÖRMEN1, Murat ÖRMEN2, Nesrin TÜRKER1, Nejat Ali COŞKUN1, Banu ÖNVURAL2, Figen KAPTAN1, Sibel EL1, Serap URAL1, İlknur VARDAR1
 • SİTOMEGALOVİRUS (CMV) HASTALIĞININ TANISINDA ANTİJENEMİ VE CMV-DNA HİBRİT YAKALAMA TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Selma GÖKAHMETOĞLU1, Melek İNCİ1, Yusuf ÖZBAL1, Mustafa ÇETİN2, Tamer GÜNEŞ3
 • HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONLARINDA DIŞKIDA ANTİJEN SAPTAMA: TANI VE TEDAVİ SONRASI ERADİKASYONUNUN İZLENMESİNDEKİ ROLÜ
       Bekir KOCAZEYBEK1, Reşat MEMİŞOĞLU2, Nesat MEMİŞOĞLU2, Sedat ARITÜRK3, Aylin ORDU4, Vedat KÖKSAL5, Kemal ŞARMAN6, Yüksel ÜNLÜ TUFAN7, Cem'i DEMİROĞLU8
 • ATEROSKLEROTİK KALP HASTALARINDA CHLAMYDIA PNEUMONIAE'NİN SEROLOJÜK TANISINDA ENZİM İMMUNOASSAY (EIA)'ÜN KULLANIMI
       Aydın AYDINLI1, Gül DURMAZ1, Tercan US1, Yurdanur AKGÜN1, Ahmet ÜNALIR2
 • ARTRİTLERİN TANISINDA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM VE LABOTARUVAR TANI
       Mustafa ÖZYURT, Nurittin ARDIÇ
 • MİKOBAKTERİLERİN TANISINDA, TANIMLANMASINDA VE İLA‚ DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN MOLEKÜLER YÖNTEMLER
       Nuran ESEN
 • LEKTİNLER VE PARAZİTOLOJİDE UYGULANIMLARI
       Ümit AKSOY1 Ahmet ÜNER2
 • AKCİĞER TÜBERKÜLOZU VE AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ TANISINDA IN-HOUSE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU YÖNTEMİNİN KÜLTÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Bekir KOCAZEYBEK
 • ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNİN İNCELEMESİNDE GRAM BOYAMANIN ÖNEMİ
       Güneş ŞENOL, Can BİÇMEN
 • ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KIZAMIK SALGINI
       Orhan YILDIZ, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY
 • MENİNJİT VE ENSEFALİT BULGULARI İLE KARAKTERİZE BİR LYME MENİNJİTİ OLGUSU
       Cafer EROĞLU1, Şaban ESEN1, Murat HÖKELEK2, Mustafa SÜNBÜL1, İrfan ŞENCAN3, Recep ÖZTÜRK4, Hakan LEBLEBİCİOĞLU1
 • AKUT PANKREATİT İLE BİRLİKTE SEYREDEN BRUCELLA ABORTUS ENDOKARDİTİ: BİR OLGU SUNUMU
       Ali Rıza ERBAY1, Esragül AKINCI2
 • YAYGIN MYCOBACTERIUM BOVIS BCG İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI
       Cengiz ÇAVUŞOĞLU1, Pınar AKINCI1, İlknur SÖYLER1, Nuri BAYRAM2, Fadıl VARDAR2
 • DİSPEPTİK HASTALARDA ANTİ-HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA KİTİNİN HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONUNUN BİRİNCİL TANISINDAKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Yusuf ERZİN1, Mustafa ASLAN2, Ahmet DOBRUCALİ1, Sibel ALTUN2, Sibel ERDAMAR3, Ahmet DİRİCAN4, Bekir KOCAZEYBEK2
 • BACTEC KAN KÜLTÜR SİSTEMİ İLE İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Serap SEVİM, Şenay ÖZTÜRK, Ayten COŞKUNER, Onur ÖZGENÇ, Meltem AVCI
 • DİSPEPTİK HASTALARDA ANTİ-HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA KİTİNİN HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONUNUN BİRİNCİL TANISINDAKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Yusuf ERZİN1, Sibel ALTUN2, Ahmet DOBRUCALİ1, Mustafa ASLAN2, Sibel ERDAMAR3, Ahmet DİRİCAN4, Bekir KOCAZEYBEK2
 • GEZGİN MİKOZU ETKENLERİ VE OLGU ÖRNEKLERİ
       Burçe YALÇIN ve Semra KUŞTİMUR
 • MICROSPORIDIA: GENEL ÖZELLİKLERİ VE GÜNCEL LABORATUVAR TANISI
       Songül TÜRK ve Funda DOĞRUMAN-AL
 • LYME BORRELİYOZU TANISINDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TESTLERİN YORUMLANMASI
       Halil YAZGI, M. Hamidullah. UYANIK
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim