Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 107-109
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
A RARE CASE OF FILARIAL INFECTION IN TURKEY: ONCHOCERCA VOLVULUS INFECTION
Selvinaz ÖZKARA, Sarper IŞIKSEL, Güray KILIÇ
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı; Bahçelievler Ömür Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği; İstanbul
Keywords: Onchocerca volvulus, filarial infection, dermatitis, diagnosis, histopathology

A great problem of public health, onchocerciasis, which is endemic in Africa and the middle parts of America, is a filarial infection causing a heavy ithcy dermatitis, subcutaneous nodules and eye lesions. A 64-year-old male case of Onchocerca volvulus infection diagnosed by the histopathologic examination of the excisional biopsy of the subcutaneous itchy nodule located in the iliac region, is presented here due to its rarity in Turkey.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim