Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-037
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
İKİ YIL ARAYLA İZOLE EDİLMİŞ OLAN STREPTOCOCCUS PYOGENES SUŞLARINDA PENİSİLİN VE MAKROLİT DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Aynur KARADENİZLİ1, Fetiye KOLAYLI1, Haluk VAHABOĞLU2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmit/Kocaeli
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, İzmit/Kocaeli
Anahtar Kelimeler: Streptococcus pyogenes, in vitro antibiyotik duyarlılığı, E-test, eritromisin, penisilin
Özet
Bu çalışmanın amacı, üst solunum yolu infeksiyonu etkeni olarak boğaz kültürlerinden iki yıl arayla izole edilmiş olan Streptococcus pyogenes suşlarının penisilin ve eritromisine karşı duyarlılıkları E test yöntemi ile araştırarak söz konusu bakterinin bu antibiyotiklere karşı durumunu saptamaktır. 1998 yılına ait 58 suş ile 2001 yılına ait 43 suşun her iki antibiyotiğe karşı duyarlılıkları test edilmiştir. Penisilin direnci bulunmamıştır. Bunun yanında beklenenin aksine, makrolit direnci de saptanmamıştır. National Committee for Clinical Laboratory Standards'a göre aynı zamanda diğer makrolit grubu antibiyotiklerin duyarlılığını da belirten eritromisinin minimal inhibitör konsantrasyonu (MİK) 0.032- 0.38 µg/ml arasında saptanmıştır. Bölgeden izole edilen suşlarda makrolit direncinin henüz bir problem oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim