Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 111-116
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AIDS AND KAPOSI'S SARCOMA WITH DISSEMINATION: REPORT OF TWO CASES
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Ziya DEMİROĞLU, Ramazan KESKİNER, Başak DOKUZOĞUZ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Keywords: AIDS, Kaposi's sarcoma, dissemination, Human Herpes Virus 8 (HHV8)

Kaposi's sarcoma was the first cancer to be recognised as related to the Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and was designated as such by the Centers for Disease Control. Kaposi's sarcoma is a multifocal neoplasm, and skin and oral cavity are the most common sites of presentation of this neoplasm in HIV infected patients. The involvement of organs and lymph nodes are also seen. In this paper, two male AIDS patients, aged 37 and 26, with Kaposi's sarcoma with diffuse visceral involvement are presented.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim