Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-044
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMLARI
Mustafa NAMIDURU1, İlkay KARAOĞLAN1, Sıtkı GÖKSU2, Öner DİKENSOY3, Murat KARAOĞLAN4
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu, etkenler, bakteriler, cerrahi yoğun bakım ünitesi, in vitro antibiyotik direnci

Yoğun bakım üniteleri hastanelerde dirençli bakterilerin en fazla bulunduğu ortamlardır. Bu çalışmanın amacı, cerrahi yoğun bakım ünitesinde 2000-2001 yıllarında izlenen ve hastane infeksiyonu gelişen hastalardan en sık izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılık sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmek idi. Bu hastaların trakeal aspirasyon örneği, idrar, kan, yara, kateter ucundan üretilen 171 bakteri kökeni çalışmaya alındı. Hastaların hepsi en az 72 saat yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan oluşuyordu. Hastalardan iki yıl içinde en sık izole edilen patojenler Pseudomonas aeruginosa (%34.5), Staphylococcus aureus (%31.5) ve Acinetobacter baumannii (%22.2) olarak bulundu. İzole edilen S. aureus suşlarında metisilin direnci %82 olarak saptandı. Metisiline dirençli S. aureus suşlarının en duyarlı olduğu antibiyotik vankomisin (%100) olup, bunu trimetoprim-sulfametoksazol (%90) izlemekteydi. Pseudomonas suşlarının en duyarlı olduğu antibiyotikler sulbaktam-sefoperazon (%81), levofloksasin (%61.5) ve amikasin (%58); Acinetobacter suşlarının en duyarlı olduğu antibiyotikler ise imipenem (%83.7) ve sulbaktam-sefoperazon (%81) olarak belirlendi.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim