Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-140
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ADANA İLİ YARIKIRSAL ALANDA YAŞAYAN 10 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE HEPATİT B VİRÜSÜ (HBsAg) VE ANTİ-HEPATİT C VİRÜSÜ (ANTİ-HCV) PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Serap BANAK1, Elçin YOLDAŞCAN2, Banu KILIÇ3
1Adana 2 No.lu Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi, Adanaz
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kan Merkezi, Adana
Anahtar Sözcükler: Hepatit B Virüsü (HBV), HBsAg, Hepatit C Virüsü (HCV), anti-HCV, prevalans, yarıkırsal alan, Adana

Bu araştırma, Doğankent Sağlık Eğitim Araştırma Grup Başkanlığı'na bağlı Havutlu Sağlık Ocağı bölgesinde 10 yaş ve üzeri kişilerde hepatit B ve C görülme sıklığı ile bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Havutlu Sağlık Ocağı bölgesindeki dört yerleşim yerinden 10 yaş ve üzeri 301 kişi yaş grupları ve bölgelere göre tabakalandırılıp daha sonra rastgele seçilmişlerdir. Araştırma kapsamına alınan 301 kişinin 162'si erkek 139'u kadındır. HBsAg ve anti-HCV pozitifliği saptanan bireylerde daha sonra anti-HBs, anti-HBc, anti-HBc IgM, HBeAg ve anti-HBe bakılmıştır. HBsAg sıklığı %5.3, anti-HCV sıklığı ise %0.7 olarak bulunmuştur. HBsAg sıklığı 30-49 yaş grubunda (%11.5) diğer yaş gruplarından daha yüksek bulunmuş ve aradaki fark anlamlı olarak değerlendirilmiştir. HBsAg sıklığı yönünden cinsiyet, eğitim durumu, ailenin aylık geliri, hane başına düşen kişi sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Diş çekimi cerrahi müdahale, kan ve kan ürünleri kullanımı olanlarda yüksek HBsAg pozitifliği saptanmış, ancak HbsAg pozitifiği ile bu tür girişimlerle karşılaşanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Sarılıklı hasta sekresyonu ile temas etme ve HbsAg pozitifliği arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim