Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 163-166
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
AN INVESTIGATION OF THE PREVALENCE OF BORRELIA BURGDORFERI ANTIBODIES IN NORTH CYPRUS
Mustafa ALTINDİŞ1, Selahattin YILMAZ2, Duran BİLİCİ3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon (12. Dönem Kısa Dönem Asker, Girne Askeri Hastanesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
2İntaniye Uzmanı, Girne Askeri Hastanesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
3Dermatoloji Uzmanı, SB Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul (12. Dönem Kısa Dönem Asker, Girne Askeri Hastanesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Keywords: Lyme Disease, Borrelia burgdorferi, soldiers, seroprevalence

Borrelia burgdorferi IgM and IgG antibodies were investigated with ELISA in soldiers while examining them during their first recruitments in order to determine the existence and incidence of Lyme Disease in Northern Cyprus. The following tests were made from 91 individuals (35 females, 56 males, aged 19-23), mean age 20.1±1.2): ASO, CRP, RF, ESR, VDRL, Brucella agglutination test, serum immunglobulin and complement levels and B. burgdorferi IgM and IgG antibodies. All were negative for ASO, CRP, RF, VDRL, Brucella agglutination test, serum immunglobulin and complement levels; but three had elevated ESR, two (2.2 %) individuals were positive for B. burgdorferi IgM ad 16 (17.6 %) for B. burgdorferi IgG antibodies. These data indicate a considerable rate of the disease in the region. Lyme Disease must be kept in mind in the differential diagnosis of infectious diseases in risky areas since clinical spectrum of the disease may vary.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim