Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 249-257
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
B HEPATİTLİ HASTALARIN VE ASEMPTOMATİK HBsAg TAŞIYICILARININ KORKULU RÜYASI: DELTA VİRUSU
Orhan BAYLAN, Çakır GÜNEY
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Hepatit Delta Virusu (HDV), HBsAg, taşıyıcılık

Hepatit B Virusu (HBV) ile infekte hastaların hayatlarını tehdit eden Delta Virusu (Hepatit D Virusu: HDV), subviral bir ajandır. Bu virusun HBV ile birlikteliğine göre; ko-infeksiyon, süperinfeksiyon ve kronik infeksiyonları vardır. Dünyada yaklaşık 10 milyonun üzerindeki bir insan kitlesi HDV ile infektedir. Son yıllarda dünyanın bazı bölgelerinde HDV infeksiyonu prevalansında azalmalar görülürken bazı bölgelerinde hala endemiktir. Hepatit D Virusu, HBV gibi, çoğunlukla kontamine kan ve kan ürünlerinin parenteral verilmesiyle, daha az oranda vücut sıvıları ile yakın temas veya cinsel yolla bulaşmaktadır. İnfeksiyonlarının günümüzde halen etkili bir tedavisi yoktur. Bu nedenle korunma ön plandadır. Özellikle yüksek risk grubundaki kişilere HBV aşısı yapılması, HBV'nun yanısıra, HDV infeksiyonlarını da önlemektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim