Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 491-493
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HASTANE KAYNAKLI BİR AKUT HEPATİT-C OLGUSU
Neşe DEMİRTÜRK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon
Anahtar Sözcükler: Hepatit-C, hastane infeksiyonu, bulaş yolları, tedavi

Akut hepatit-C, hepatit-C virusunun (HCV) neden olduğu, yüksek oranlarda kronikleşebilen, siroz ve karaciğer kanserine neden olan ciddi bir infeksiyondur. Hepatit C Virusu sıklıkla perkütan ya da permukozal temas yolu ile bulaşır. Bununla birlikte, HCV infeksiyonu nozokomiyal da olabilir. Akut hepatit-C infeksiyonu son yıllarda interferon ile tedavi edilmekte ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bu yazıda nozokomiyal olarak kazanılan ve interferon ile tedavi edilen bir akut hepatit-C infeksiyonlu 52 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim