Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2003, Cilt 17, Sayı 4
Orijinal Araştırma
KIZAMIKTA OKSİDATİF STRES
Ayşe ERBAY, Ali Rıza ERBAY, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Başak DOKUZOĞUZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SİTOMEGALOVİRUS (CMV) HASTALIĞININ TANISINDA ANTİJENEMİ VE CMV-DNA HİBRİT YAKALAMA TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Selma GÖKAHMETOĞLU, Melek İNCİ, Yusuf ÖZBAL, Mustafa ÇETİN, Tamer GÜNEŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE HEPATİT B VİRUS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI
Fatma KAÇAR, Serpil EROL, Mehmet PARLAK, Ayten KADANALI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONLU HASTALARDA ANTİ-HEPATİT DELTA VİRUS (ANTİ-HDV) VE ANTİ-HEPATİT C VİRUS (ANTİ-HCV) ANTİKOR SIKLIĞI
Salih CESUR, Samet Vasfi KUVAT, Aydın ÇİFTÇİ, İsmail BALIK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONLARINDA DIŞKIDA ANTİJEN SAPTAMA: TANI VE TEDAVİ SONRASI ERADİKASYONUNUN İZLENMESİNDEKİ ROLÜ
Bekir KOCAZEYBEK, Reşat MEMİŞOĞLU, Nesat MEMİŞOĞLU, Sedat ARITÜRK, Aylin ORDU, Vedat KÖKSAL, Kemal ŞARMAN, Yüksel ÜNLÜ TUFAN, Cem'i DEMİROĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ATEROSKLEROTİK VE SAĞLAM KİŞİLERDE HELICOBACTER PYLORI VE SERUM C-REAKTİF-PROTEİN BİRLİKTELİĞİ
Ali K. ADİLOĞLU, Cem NAZLI, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Ozan KINAY, Rabia CAN Oktay ERGENE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ATEROSKLEROTİK KALP HASTALARINDA CHLAMYDIA PNEUMONIAE'NİN SEROLOJÜK TANISINDA ENZİM İMMUNOASSAY (EIA)'ÜN KULLANIMI
Aydın AYDINLI, Gül DURMAZ, Tercan US, Yurdanur AKGÜN, Ahmet ÜNALIR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EVALUATION OF ENDOSCOPICALLY GUIDED PRE-TREATMENT AEROBIC MICROBIOLOGY OF THE MIDDLE MEATUS IN CHRONIC SINUSITIS
Sibel GÜNDEŞ, Sıla AKHAN, Ömer AYDIN, Haluk VAHABOĞLU, Ahmet ALMAÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KÖKENLERİNDE RİFAMPİSİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA HIZLI FAJ AMPLİFİKASYON TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Can BİÇMEN ,Güneş ŞENOL, Meral COŞKUN, Nermin FLORAT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOBAYLARDA PENİSİLİNE DİRENÇLİ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE İLE OLUŞTURULAN PNÖMONİ MODELİNDE AMOKSİSİLİN VE LEVOFLOKSASİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nevriye GÖNÜLLÜ, Ömer KÜÇÜKBASMACI, Özden BÜYÜKBABA BORAL, Tolga ÖĞÜT, Mine ANĞ-KÜÇÜKER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇEŞİTLİ VÜCUT SIVILARINDAN ÜZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA PENİSİLİN DUYARLILIĞININ E TEST İLE ARAŞTIRILMASI
Yasemin ZER, Gani ORHAN, Canan ÇELİKSÖZ, Ayşen BAYRAM, İclal BALCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

STAPHYLOCOCCUS AUREUS KÖKENLERİNDE FLOROKİNOLONLARLA KARŞILAŞMA SONRASINDA YÜKSEK DÜZEY OKSASİLİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
Şafak ERMERTCAN, Mine HOŞGÖR LİMONCU, Güner COŞAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARI VE DİYALİZ HASTALARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Ömer Faruk KÖKOĞLU, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ, Hasan UÇMAK, Salih HOŞOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK KOLONİZASYONU ARAŞTIRILMASI VE DİĞER ANTİMİKROBİYALLERE DUYARLILIKLARI
Mustafa ERTEK, Halil YAZGI, A. Esin AKTAŞ, Serpil EROL, Mehmet A. TAŞYARAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BAKTERİ NEDENLİ DERİ İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali Haydar PARLAK, İdris ŞAHİN, Ayşe KAVAK, Şükrü ÖKSÜZ, Elif ÖZTÜRK, Demet KAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAN KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR I
Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Mehmet ÜNLÜ, Mustafa Zahir BAKICI, Deniz GÜR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA İMİPENEM VE MEROPENEM DUYARLILIĞI
Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY, Aynur TOPKAYA, Naz OĞUZOĞLU, Metin KÜÇÜKERCAN Serpil AKIN ERTEM, Paşa GÖKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA ALBICANS TÜRÜ MAYA MANTARLARINDA VİRULANS FAKTÖRLERİNİN (PROTEİNAZ, SLİME VE FOSFOLİPAZ) İN-VİTRO ARAŞTIRILMASI
Uğur ARSLAN, Duygu FINDIK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ORAL KANDİDOZLU VE SAĞLIKLI BİREYLERDEN SOYUTLANAN CANDIDA ALBICANS SUŞLARINDA FOSFOLİPAZ VE ESTERAZ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İZMİR-NARLIDERE'DE BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN PREVALANSI
Çiler AKİSU, Soykan ÖZKOÇ, Ümit AKSOY, Bülent SARI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
ARTRİTLERİN TANISINDA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM VE LABOTARUVAR TANI
Mustafa ÖZYURT, Nurittin ARDIÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİKOBAKTERİLERİN TANISINDA, TANIMLANMASINDA VE İLA‚ DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN MOLEKÜLER YÖNTEMLER
Nuran ESEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LECTINS AND THEIR APPLICATION TO PARASITOLOGY
Ümit AKSOY Ahmet ÜNER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
HASTANE KAYNAKLI BİR AKUT HEPATİT-C OLGUSU
Neşe DEMİRTÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA GELİŞEN SALMONELLA TYPHIMURIUM 'A BAĞLI PERİTONİT
Bahadır CEYLAN, Rüçhan ULUTÜRK, Mine BESLER, Muzaffer FİNCANCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR NÖROBRUSELLOZ OLGUSU
Davut ÖZDEMİR, Fahrettin ALBAYRAK, Salih CESUR, Bilge GÖNENLİ, Tuncay Hasip SÖZEN, Emin TEKELİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim