Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 381-383
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
OXIDATIVE STRESS IN MEASLES
Ayşe ERBAY1, Ali Rıza ERBAY2, Nurcan BAYKAM1, Şebnem EREN1, Başak DOKUZOĞUZ1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara
Keywords: Measles, oxidative stress, adults

Oxygen radicals are key molecules in the pathogenesis of various infectious diseases. To investigate whether oxidative stress increases in measles or not, plasma malondialdehyde (MDA) levels, serum carbonyl levels and plasma total sulphydryl levels were measured in 25 measles patients and 25 healthy controls by using spectrophotometry. Plasma MDA and serum carbonyl levels in patients with measles were detected higher than those in the control group. Plasma sulphydryl levels were found to be lower in the patient group when compared with the control group. It is concluded that oxidative stress increases in measles and antioxidant agents can be beneficial in the treatment.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim